Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken
Centrum Bestaansrecht en/of MirandaVolkerink.nl verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam 


 • Adresgegevens 


 • Geboortedatum 


 • Geslacht 


 • Biografische informatie 


 • Gezondheidsgegevens 


 • Telefoonnummer 


 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Centrum Bestaansrecht en/of MirandaVolkerink.nl verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier in de vorm van een behandelovereenkomst. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Centrum Bestaansrecht en/of MirandaVolkerink.nl verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 


 • Je te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of afspraken te wijzigen 


 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten 


 • Het afhandelen van je betaling 


 • Verzenden van onze nieuwsbrief 


 • Om te kunnen refereren aan de inhoud en afspraken uit eerdere consulten 


 • Ten behoeve van het therapeutische proces is het belangrijk om kennis te hebben van persoonlijke omstandigheden, zoals thuissituatie, ingrijpende gebeurtenissen in familiesystemen, gezondheidsgegevens van jou als cliënt en van familieleden.

Hoe lang we gegevens bewaren
Centrum Bestaansrecht en/of MirandaVolkerink.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 15 jaar.

Delen met anderen
Centrum Bestaansrecht en/of MirandaVolkerink.nl deelt je gegevens niet met derden zonder je toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met personen die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Centrum Bestaansrecht en/of MirandaVolkerink.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Centrum Bestaansrecht en/of MirandaVolkerink.nl gebruikt cookies en bijvoorbeeld Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Het dossier betreft jouw persoonlijke informatie die ik gebruik ten behoeve van het therapeutische proces. Ik noteer gegevens voor mijn eigen overzicht. Mocht je inzage in deze gegevens willen hebben dan is daarover overleg mogelijk.

Beveiliging
Centrum Bestaansrecht en/of MirandaVolkerink.nl neemt de bescherming van je gegevens vanzelfsprekend serieus en heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze persoonlijke informatie. De gegevens bevinden zich in een afgesloten ruimte en worden alleen vrijgegeven volgens omstandigheden genoemd in ‘delen met anderen’.

Centrum Bestaansrecht en/of MirandaVolkerink.nl

Bezoek adres: Onder de toren 30, 8302 BV Emmeloord

Tel: (06) 222 48 470
Website: https://mirandavolkerink.nl/contact/
Mail: info@mirandavolkerink.nl
Kvk nr.: 90771729

Disclaimer
De begeleiding, therapie of coaching van Centrum Bestaansrecht en/of MirandaVolkerink.nl is uitdrukkelijk niet bedoeld als reguliere medische behandeling en/of de vervanging daarvan door je huisarts of medisch specialist. De adviezen bevatten uitsluitend algemene handvatten voor een beter leefstijl en leefpatroon. Bij acute gezondheidsklachten of verergering van gezondheidsklachten wordt u dringend aangeraden direct contact op te nemen met de behandelend (huis-)arts of medisch specialist.

Vergoedingen
De sessie wordt helaas niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Ik heb hier bewust voor gekozen vanwege de administratieve lasten en plichten welke opgelegd worden door de zorgverzekeraars. Dit gaat ten koste van de therapeutische sessie en onze kostbare tijd. Daarnaast hebben de meeste zorgverzekeraars de dekking van alternatieve geneeswijzen uit het aanvullend pakket geschrapt.

 

Privacyverklaring | Algemene Voorwaarden per 1 juli 2023